• [ SHOPEE ]

  Lưu ý: Xem chi tiết => TẠI TRANG KHUYẾN MÃI


  💥 1, CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG LÊN TỚI 8.5%
  ☄️ Điều kiện thưởng như sau:
  🌈 Giai đoạn 23.01 - 26.01
  Nếu Publisher nào có Traffic giai đoạn 23.01 - 26.01 gấp từ 1.5 lần trở lên giai đoạn 08.12 - 11.12 Publisher sẽ nhận được thêm 8.5% tính trên hoa hồng được duyệt của giai đoạn 08.12 - 11.12
  ⚡ Cho riêng ngày 27.01.2021
  Nếu Publisher nào có lượng đơn được duyệt trong ngày 27.01 gấp từ 1.5 lần đến dưới 3 lần số lượng đơn đượt duyêt của ngày 12.12 Publisher sẽ nhận được thêm 6% tính trên hoa hồng được duyệt của ngày 27.01.2021
  Nếu Publisher nào có lượng đơn được duyệt trong ngày 27.01 gấp từ 3 lần trở lên số lượng đơn đượt duyêt của ngày 12.12 Publisher sẽ nhận được thêm 8% tính trên hoa hồng được duyệt của ngày 27.01.2021
  💥 2, THƯỞNG THEO NGÀNH HÀNG LÊN TỚI 12%
  Full Thương hiệu thưởng xem ngay tại đây: https://bitly.com.vn/edp69g
  3, HOT COLLECTION, DAILY VOUCHER ĐỂ ĐẤY SỐ NGÀY ĐỈNH CỦA TẾT SALE 27.01
  Link: https://bitly.com.vn/t0v2va

Danh Sách Mã giảm giá thecoffeehouse

MÃ GIẢM GIÁ & KHUYẾN MÃI MỚI NHẤT

399 mới cập nhật